Laurean Seniorit ry on Laurean eläkeläisten oma yhdistys

Laurean Seniorit ry on Laurea-ammattikorkeakoulusta eläkkeelle siirtyneiden vuonna 2011 perustama yhdistys. Sääntojensä mukaan Laurean Seniorit ry toimii jäsentensä sosiaalisena verkostona sekä tukee aatteellisesti Laureaa ja laurealaisuutta. Mukana on jo yli  70 senioria.

Yhdistys edistää jäsentensä välistä kanssakäymistä, vaalii yhteisiä muistoja sekä vahvistaa toiminnallaan jäsenten henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia.

Laurean Seniorien jäsenenä

 • osallistut puolisoinesi yhdistyksen järjestämiin mielenkiintoisiin tapahtumiin ja vierailuihin hyvässä seurassa
 • virkistyt ja vaihdat ajatuksia mukavien seniorikollegojen kanssa
 • sinut kutsutaan Laurean senioreilleen tarjoamiin tilaisuuksiin, mm. joulutapaamiseen
 • ylläpidät vireyttäsi kuntoilemalla Laurean tarjoamilla salivuoroilla
 • siirrät seniorien osaamispankin avulla osaamistasi tulevillle polville
 • olet turvaamassa seniorien etuja

Oma sivu jäsenille

Laurean Seniorien jäsenillä on oma sivu, johon voi kirjautua jäsenrekisterissä olevalla sähköpostitunnuksella. Näin jäsen voi helposti päivittää yhteystietonsa.  Osaajapankkiin voi myös ilmoittautua jäsensivuilla olevalla lomakkeella.

Laurean Seniorien osaajapankki

Laurea Ammattikorkeakoulu ja Laurean Seniorit ovat sopineet seniorien osaajapankin perustamisesta. Osaajapankin kautta seniorien osaamista  hyödynnetään Laureassa monissa eri tehtävissä. Senioriosaaja voi toimia  mm.

 • kokemusasiantuntijana
 • opinnäytetöiden ohjaamisen avustajana, esim. parityöskentelynä
 • asiantuntijana ”opinnäytetyöklinikassa”
 • oppilasvalintojen haastattelijana
 • henkilöstön väitöskirjatyötä tukevana kommentoijana
 • erilaisten tukipalvelujen mentoroijana.

Seniorit osallistuvat tehtäviin vapaaehtoisina oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Vapaaehtoisia voivat olla sekä johto-, opettaja- että tukitehtävissä toimineet henkilöt.

Osaajapankista lisätietoja antavat Laurean Seniorien taloudenhoitaja Olli Vilkki, os. ollvilk(at)gmail.com, ja hallituksen jäsen Pekka Rantanen, os. pekkarant(at)kolumbus.fi.